Wystąpienia

Wystąpienia

Osoby zainteresowane prosimy o przedstawienie propozycji udziału w VII Międzynarodowym Kongresie EDiLiC w formie:

  • 30-minutowego referatu (20 minut prezentacja i 10 minut dyskusja) ukierunkowanego na aspekt badawczy lub praktyczny;
  • 60-minutowych warsztatów praktycznych (prezentacja i ćwiczenia z udziałem uczestników) ukierunkowanych na aspekt praktyczny – warsztaty mogą być organizowane pojedynczo lub w grupie;
  • plakatu naukowego (poster) – prezentacja powinna zawierać krótkie informacje w formie opisu ilustrowanego elementami graficznymi jak fotografie, rysunki, grafiki i diagramy oraz mieścić się na arkuszu formatu F4 (wysokość 128 cm, szerokość 89,5 cm).
    Prosimy o umieszczenie tytułu i nazwiska autora w górnej części plakatu.

Każda z propozycji zostanie włączona w jeden z trzech bloków Kongresu.
Propozycje prelekcji, warsztatów oraz posterów powinny być zredagowane w języku francuskim, angielskim, niemieckim lub polskim. Prosimy o przygotowanie abstraktów o objętości 250-400 słów (bez spacji), co pozwoli na zapoznanie się i ocenę poruszanej problematyki.
Do propozycji wystąpień należy dołączyć krótką bibliografię (3-5 pozycji) oraz 4 – 5 słów kluczowych. Propozycje wystąpień zostaną przedstawione do oceny Komitetowi Naukowemu.

Propozycję wystąpienia prosimy przesłać w Formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie Kongresu w zakładce Informacje praktyczne:

www.edilic2017warszawa.uw.edu.pl

Język wystąpień

Językami konferencji są: język polski, język angielski, język francuski i język niemiecki.
Zachęcamy do wystąpień wielojęzycznych i przygotowanie prezentacji (np. Power Point) lub streszczenia wystąpienia w innym języku niż język prelekcji.

 

Termin przyjmowania propozycji wystąpień:

  • do 20 kwietnia 2017

Powiadomienie autorów o przyjęciu propozycji wystąpień:

  • 7 maja 2017