Komitet naukowy

 

KOMITET NAUKOWY/COMITE SCIENTIFIQUE

 

Komitet naukowy składa się z członków komitetu polskiego reprezentujących Uniwersytet Warszawski oraz z członków komitetu międzynarodowego Stowarzyszenia EDiLiC

 

Polski komitet naukowy

 Przewodniczący : prof. dr hab. Mieczysław Gajos – Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego Uniwersytetu

Członkowie :

dr hab. Andrzej Diniejko – Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UW

dr hab. Katarzyna Nowakowska – Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego UW

prof. UW dr hab. Jolanta Sujecka-Zając – Instytut Romanistyki UW

dr Marlena Deckert – Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW

dr Marta Kotarba – Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz UKKNJF UW

dr Radosław Kucharczyk – Instytut Romanistyki UW

dr Anna Murkowska – Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UW

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek – Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW

dr Anna Rabczuk – Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” UW, obecnie profesor wizytująca na University of Toronto

dr hab. Maciej Smuk – Instytut Romanistyki UW

dr Agnieszka Sochal – Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego UW

dr hab. Paweł Szerszeń – Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW/Institut de communication spécialisée et interculturelle de l’Université de Varsovie

dr Przemysław Wolski – Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego UW

 

Comité international de l’Association EDiLiC

Présidente : ARMAND Françoise

Membres :

ANDRADE Ana Isabel

BEN MAAD Ridha

BERNAUS Mercè

CANDELIER Michel

DARYAI-HANSEN Petra

DESCHOUX Carole-Anne

DE PIETRO Jean-François

DOWNES Peter

EL KHALLOUFI Fatima

FACCIOL Raymond

FANECA Rosa Maria

FENCLOVA Marie

FILLOL Véronique

GRAPPE Isabelle

KERVAN Martine

KOUAME Jean-Martial

LOLO MONNEY Happy Rosalie

LORY Marie-Paule

LÖRINCZ Ildiko

MAS ALVAREZ Immaculada

MOUMTZIDOU Argyro

MARTINS Filomena

MOORE Danielle

NOGUEROL Artur

OOMEN-WELKE Ingelore

PASCUAL Xavier

PRAX-DUBOIS Pascale

QUINTUS Angélique

RANDRIAMAROTSIMBA Vololona

RENNER Helmut

SIMÕES Ana Raquel

STEVANATO Anna

THAMIN Nathalie

TSOKALIDOU Roula

UNAMUNO Virginia

VOROZHTSOVA Irina

YOSHIMURA Masahito

YOUNG Andrea

ZIELINSKA Janina