Komitet organizacyjny

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodnicząca : dr Danuta ROMANIUK, dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, wykładowca j. angielskiego

 

Koordynatorzy :

dr Marlena DECKERT, zastępca kierownika Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW, członkini Zarządu Głównego PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

dr Małgorzata PIOTROWSKA-SKRZYPEK, kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego UW, skarbnik Zarządu Głównego PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego :

dr Agnieszka SOCHAL, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, wykładowca j. niemieckiego

dr Urszula CHYBOWSKA, kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UW

dr hab. Katarzyna NOWAKOWSKA, kierownik Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego UW

dr Jacek ROMANIUK, zastępca kierownika Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego UW

dr Przemysław WOLSKI, zastępca kierownika Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego UW

mgr Janina ZIELIŃSKA, wykładowca przedmiotu Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW, członkini PROF-EUROPE Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce

 

Studenci reprezentujący Koło Naukowe LeC (Langues et Cultures)