Rejestracja

 

 

Opłaty za udział w Kongresie obejmują koszty obiadu oraz poczęstunku podczas przerw w obradach.

Członkowie Stowarzyszenia EDiLiC mają prawo do zniżki.*

Opłaty za udział w Kongresie uiszczone do 30 maja 2017 r.:

  • członkowie Stowarzyszenia EDiLiC: 286 PLN (opłata za udział w Kongresie) + 30 EUR (opłata członkowska na dwa lata)
  • uczestnicy nie będący członkami Stowarzyszenia EDiLiC: 550 PLN (opłata za udział w Kongresie)
  • studenci-członkowie Stowarzyszenia EDiLiC: 242 PLN (opłata za udział w Kongresie) + 30 EUR (opłata członkowska na dwa lata)
  • studenci nie będący członkami Stowarzyszenia EDiLiC: 330 PLN (opłata za udział w Kongresie)

Opłaty za udział w Kongresie uiszczane po 30 maja 2017 r.:

  • członkowie Stowarzyszenia EDiLiC: 418 PLN (opłata za udział w Kongresie) + 30 euro (opłata członkowska na 2 lata)
  • uczestnicy nie będący członkami Stowarzyszenia EDiLiC: 682 PLN (opłata za udział w Kongresie)
  • studenci-członkowie Stowarzyszenia EDiLiC: 242 PLN (opłata za udział w Kongresie) + 30 euro (opłata członkowska na dwa lata)
  • studenci nie będący członkami Stowarzyszenia EDiLiC: 462 PLN (opłata za udział w Kongresie)

* Przystąpienie do Stowarzyszenia EDiLiC lub przedłużenie członkostwa

Opłata członkowska w Stowarzyszeniu EDiLiC wynosi 30 euro (lub 30 franków szwajcarskich). Składkę członkowską za okres 1lipca 2017 – 30 czerwca 2019 można uiścić na miejscu, podczas Kongresu EDiLiC w Warszawie.

Zaświadczenie o członkostwie w Stowarzyszeniu EDiLiC na okres 2017-2019 zostanie wydane z chwilą wniesienia opłaty członkowskiej. Będzie ono wymagane przy rejestracji na Kongres 5 lipca 2017 r., jeśli uczestnik dokonał rejestracji na zasadach przewidzianych dla członków Stowarzyszenia EDiLiC.

Opłatę kongresową prosimy wpłacać na konto:

Nazwa: CKNJOiEE, ul. Nowy Swiat 4, 00-497 Warszawa

Nr konta:  77 1160 2202 0000 0000 6084 9652 (PLN – dla przelewów krajowych)

IBAN : PL77 1160 2202 0000 0000 6084 9652  (EURO, USD, CAD – dla przelewów zagranicznych)

SWIFT : BIGBPLPWXXX

Tytuł: Kongres EDiLiC 2017

UWAGA

Za przelew w walucie euro Bank pobiera opłatę w wysokości 2 EUR
Za przelew w dolarach Bank pobiera opłatę w wysokości 4 USD