Kontakt

 

dr Marlena Deckert

dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Al. Niepodległości 22

02-653 Warszawa

edilic2017warszawa@uw.edu.pl