Przemysław Wolski

Workshop für deutschsprachige Teilnehmer – Polnisch für Anfänger

Während des einstündigen Workshops haben die deutschsprachigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, einige wichtige Wendungen der polnischen Sprache kennenzulernen, die einfache Gespräche ermöglichen. Das Treffen ist  auch eine Gelegenheit, unerwartete Ähnlichkeiten zwischen dem Polnischen und dem Deutschen zu entdecken. Freiwillige können dabei ein bekanntes polnisches Lied singen.

A workshop for German-speaking participants – Polish for beginners

During the one-hour-workshop, German-speaking participants will be able to learn some of the most important Polish phrases that would enable them to have basic conversations. This meeting will be a great opportunity to discover unexpected similarities between Polish and German.  Volunteers will also have a chance to sing a popular Polish song.

Warsztaty  dla uczestników niemieckojęzycznych – język polski dla początkujących

Podczas godzinnych warsztatów niemieckojęzyczni uczestnicy poznają kilka najważniejszych zwrotów języka polskiego, umożliwiających prowadzenie prostych rozmów. Spotkanie będzie okazją do odkrycia niespodziewanych podobieństw między językiem polskim i niemieckim.  Chętni będą mieli okazję do nauczenia się popularnej polskiej piosenki.